Regionmuseet i Skåne arrangerar filmfestivalen Bionalen vartannat år.

Bionalen 2020 är en nystart för hela filmfestivalen genom temat framtiden, som är inriktningen under de kommande åren, med Véronique Dubois-Côté vid rodret.

Bionalen 2020 produceras med stöd av Film i Skåne och Kristianstads kommun.

Förutsättningen för filmfestivalen är förstås också alla medverkande och det nätverk av lokala och regionala aktörer som generöst bidrar med arrangemang, lokaler och kontakter. Och sist men inte minst besökarna!

Regionmuseet i Skåne vill passa på att framföra ett stort varmt till var och en för det fantastiska engagemanget.

Bionalen 2020 följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Antalet besökare till varje programpunkt är begränsat, vi har valt lokaler utifrån förutsättningarna och planerat innehållet så att alla ska känna sig trygga.  

Skaffa festivalpasset!

5 filmer/programpunkter för bara 120 kr.
Alla pass och biljetter säljs i museets reception.
Regionmuseet Kristianstad, Stora Torg.